Ansvarig för skånerock är
Christer Fermvik
honom når ni på:
c.fermvik@eslov.fhsk.se

Christer

Eslövs Folkhögskola:
Adress
Eslövs folkhögskola
Sturegatan 14
241 31 Eslöv
tel: 0413 - 663 00
E-post: info@eslov.fhsk.se
Hemsida: http://www.eslov.fhsk.se/

eller så kan ni nå oss på info.skanerock@gmail.com