Andemeningen med Fritidsfonden är att allt överskott på Rockgalan/Skånerock
skall återgå till människor med funktionsnedsättning.

Tanken är att organisationer, enskilda, boende, föreningar m fl.
skall försöka att med hjälp av fondpengar
ifrån Fritidsfonden ska kunna förverkliga drömmar och visioner inom fritidsområdet
för människor med olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi ser gärna ett nytänkande och kreativitet i ansökningarna.
Vilket belopp som årligen delas ut är helt avhängigt av resultatet av Skånerock.
Fram tills idag har vi delat ut ca 1 miljon kronor.

Ni finner blanketten för att ansöka om bidrag på Eslövs Folkhögskolas hemsida.